• Standaard header

Privacy Policy van Tennis & Padel Club Coronel

Tennis & Padel Club Coronel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coronel Tennis & Padel Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1.1 Jouw persoonsgegevens worden bij ons in het Ledenadministratie pakket verwerkt, als je bij Tennis & Padel Club Coronel een abonnement afneemt

1.2 Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

1.3 Verwerking van jouw medische gegevens beperkt is tot enkele die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

1.4 Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

1.5 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is

1.6 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

1.7 Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Tennis & Padel Club Coronel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

Heb je een vraag over de Privacy Policy?

Vul dan onderstaand formulier in en klik op verzenden. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op om je vraag te beantwoorden.

 • * velden zijn verplicht.

Nieuws

 • Toss Toernooi Dinsdag 24 maart 2020 bij Tennis & Padel Club Coronel

    Inschrijven kan t/m 18 maart 2020 bij de receptie van Coronel S...

  Lees meer
 • Oliebollen toernooi 11 januari 2020 bij Tennis & Padel Club Coronel

    Schrijf je in bij de receptie van Coronel Sports of stuur een e...

  Lees meer
Meer nieuws